Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy

          W dniu 17 lutego 2011 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy w kadencji 2009-2012. Członkowie Komisji zaopiniowali wnioski rejestrowe COBORU dotyczące odmian kukurydzy.

     Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem z zainteresowanymi hodowcami, przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian. Mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem obrad Komisji.

    Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 17 nowych odmian kukurydzy oraz przedłużenie na kolejne 10 lat okresu wpisu w krajowym rejestrze dla 2 odmian tego gatunku.