Wyszukaj odmianę    Kontakty
Medal Lubelskiej Izby Rolniczej dla prof. dr hab. Edward S. Gacka

    Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej wyróżnił prof. dr hab. Edward S. Gacka Medalem Lubelskiej Izby Rolniczej za wieloletnią współpracę z Izbą.

     Wręczenie medalu odbyło się w dniu 15 grudnia 2011 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podczas obchodów XV-lecia istnienia samorządu rolniczego na Lubelszczyźnie.

    Pod nieobecność dyrektora Centralnego Ośrodka, Medal z rąk Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej – Pana Roberta Jakubca, odebrał dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Ciciborze Dużym – mgr inż. Wiesław Czajka.