Wyszukaj odmianę    Kontakty
Spotkanie z przedstawicielami Polskiej Izby Nasiennej

          W dniu 15 września 2011 roku w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie kierownictwa Centralnego Ośrodka z przedstawicielami Komitetu Hodowców Roślin Polskiej Izby Nasiennej.

     Ze strony Polskiej Izby Nasiennej udział wzięli: prezes – prof. dr hab. Karol Duczmal, wiceprezes – Karol Marciniak, członek zarządu – Zdzisław Paszkiewicz, oraz Mirosław Łakomy (KHBC Straszków), Paweł Kochański (Agencja Nasienna w Lesznie), Paweł Wachowiak i Wojciech Matuszak ( „Spójnia” Nochowo).

    Spotkanie było poświęcone omówieniu stanu przygotowań oraz zaprezentowaniu stanowiska reprezentantów naszego kraju do konferencji „Ochrona Prawna Odmian Roślin w Unii Europejskiej w XXI wieku”, która odbędzie się w dniu 11 października 2011 r. w Brukseli.

    Celem konferencji, organizowanej przez Komisję Europejską (DG SANCO), jest przedstawienie zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej w zakresie nasiennictwa.

    W związku z przewodnictwem Polski w Radzie UE od lipca 2011 roku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Marek Sawicki, wygłosi słowo wstępne i podsumuje wyniki konferencji. Ponadto konferencja będzie okazją do zaprezentowania polskiego stanowiska oraz krajowych doświadczeń i osiągnięć w zakresie ochrony własności intelektualnej w nasiennictwie i rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonujących w Polsce systemów wspólnotowej i krajowej ochrony prawnej odmian roślin dla hodowców i producentów rolnych.