Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Strączkowych

          W dniu 15 lutego 2011 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Strączkowych w kadencji 2009-2012. Na spotkaniu zaopiniowano wnioski rejestrowe COBORU dotyczące odmian roślin strączkowych.

     Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem z zainteresowanymi przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem obrad Komisji.
    Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru trzech nowych odmian grochu siewnego, dwóch łubinu wąskolistnego i jednej łubinu żółtego.

Nowe odmiany roślin strączkowych 2011