Wyszukaj odmianę    Kontakty
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Centralnym Ośrodkiem, Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju
 i Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku

          W dniu 13 kwietnia 2011 roku w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju (R. Rybacki, L. Kempczyński, A. Słodowa), Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku (J. Młodecki, R. Białachowski) oraz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych ( prof. E. S. Gacek, M. Behnke, J. Zych, S. Heimann, J. Broniarz, A. Stroiwąs).

     Na spotkaniu omówiono zasady przyszłej współpracy na rzecz poprawy sytuacji na rynku nasion rzepaku. Polska jest czołowym producentem rzepaku w Europie, jednakże krajowe plony są znacznie niższe od średniej „pierwszej trójki” (Niemcy, Francja, Wielka Brytania) producentów tego surowca. Jedną z przyczyn takiego stanu może być niewykorzystywanie w naszym kraju potencjału hodowlanego odmian rzepaku przez rolników. Plony osiągane w produkcji są od 10 lat średnio o 40% niższe, od wyników otrzymywanych w badaniach COBORU.

    Kluczowe znaczenie ma także umiejętność doboru odpowiedniej odmiany rzepaku. Eksperci podkreślają, że do uprawy powinny być wybierać te odmiany, których wartość gospodarcza została sprawdzona w warunkach klimatyczno-glebowych naszego kraju. Niestety w 2010 roku na polskim rynku prowadzono obrót 170 odmianami rzepaku, z których duża część nigdy nie było badanych w warunkach naszego kraju.

     Zauważając potrzebę podjęcia pilnych działań w celu zapewnienia rolnikom dostępu do najnowszej wiedzy z zakresu odmianoznawstwa strony porozumienia zadeklarowały współpracę w zakresie upowszechniania wiedzy o wynikach badań odmianowych prowadzonych przez Centralny Ośrodek w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). Centralny Ośrodek zobowiązał się przekazywać PSPO i KZPR opracowania dotyczące wyników badań wartości gospodarczej odmian rzepaku oraz „listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw” w formie elektronicznej, w celu ich upowszechnienia na stronach internetowych PSPO i KZPR (www.pspo.com.pl i www.kzpr.com.pl).

     Przeprowadzono też dyskusję nad możliwościami poprawy systemu badań prowadzonych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego oraz udoskonalenia „list zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw”.