Wyszukaj odmianę    Kontakty
Konferencja pt. „Ochrona Prawna Odmian Roślin
w Unii Europejskiej w XXI wieku”

        W dniu 11 października 2011 roku w Brukseli odbyła się konferencja pt. „Ochrona Prawna Odmian Roślin w Unii Europejskiej w XXI wieku”. Konferencja była zorganizowana przez Komisję Europejską (DG SANCO) i w ramach polskiej prezydencji we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych.

        W konferencji udział wzięło ponad 200 ekspertów z państw członkowskich UE oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. z zakresu ochrony własności intelektualnej w obszarze nasiennictwa, w tym zwłaszcza w zakresie ochrony prawnej odmian roślin.

        W trakcie spotkania Podsekretarz Stanu w MRiRW – Pan Andrzej Butra, wygłosił słowo wstępne oraz podsumował konferencję, natomiast prof. dr hab. Edward Gacek wygłosił referat dotyczący współistnienia w naszym kraju krajowego i wspólnotowego systemu ochrony prawnej odmian.

        Ponadto w trakcie konferencji przedstawiono zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej w zakresie nasiennictwa, w tym Konwencję UPOV (Międzynarodowy Związek Ochrony Nowych Odmian Roślin), problematykę podstaw prawnych i praktycznego funkcjonowania wspólnotowego wyłącznego prawa do odmian roślin, administrowanego przez CPVO (Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin) w Angers, prawa patentowego oraz zaprezentowano stanowiska dotyczące tych zagadnień ze strony przedstawicieli organizacji skupiających producentów rolnych (COPA-COGECA) oraz hodowców (ESA, CIOPORA), a także wyniki ewaluacji wspólnotowych regulacji prawnych w zakresie ochrony prawnej odmian roślin przeprowadzonej na zlecenie Komisji Europejskiej w latach 2010-2011.

        W panelu dyskusyjnym podsumowano 15 lat funkcjonowania wspólnotowego systemu ochrony prawnej odmian. Zdaniem większości dyskutantów system ten działa dobrze i jedynie w niektórych elementach, np. takich jak egzekwowanie prawa, koegzystencji tego prawa z patentami, zagadnienie odmian pochodnych, zakres ochrony dotyczący materiału ze zbioru - wymaga korekty.

        Materiały z konferencji, w tym prezentacje poszczególnych wystąpień będzie można w najbliższym czasie znaleźć na stronie internetowej DG SANCO: http://ec.europa.eu/food/plant/cpvr_2011/index_en.htm.