Wyszukaj odmianę    Kontakty
Porozumienie o współpracy COBORU z Instytutem Ogrodnictwa

     W dniu 10 czerwca 2011 roku w siedzibie Centrali Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej zostało podpisanie "Porozumienie o współpracy" między Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Porozumienie podpisali Dyrektor COBORU - prof. dr hab. Edward S. Gacek, oraz kierownik Instytutu Ogrodnictwa - prof. dr hab. Franciszek Adamicki.

     Strony porozumienia, działając w ramach posiadanych uprawnień i środków, wyraziły wolę współdziałania w zakresie prowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian roślin sadowniczych w celu ich rejestracji i/lub przyznania hodowcom wyłącznego do nich prawa oraz badań wartości gospodarczej odmian (WGO) roślin sadowniczych do celów sporządzania List Opisowych Odmian (LOO). Dotyczy to m.in.: prowadzenia badań, wzajemnego udostępniania wyników, wymiany publikacji, a także doskonalenia zawodowego własnej kadry merytorycznej z tematyki dotyczącej działalności obu instytucji oraz delegowania pracowników do przedstawienia określonej problematyki w trakcie organizowanych konferencji i seminariów