Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada Kadry Kierowniczej Centralnego Ośrodka

      W dniu 10 maja 2011 roku w Słupi Wielkiej odbyła się narada dyrekcji Centralnego Ośrodka oraz dyrektorów i głównych księgowych stacji doświadczalnych oceny odmian, poświęcona omówieniu funkcjonowania oraz kondycji finansowej stacji doświadczalnych oceny odmian po pierwszych miesiącach działalności Centralnego Ośrodka w formie agencji wykonawczej z oddziałami terenowymi.

        Na spotkaniu zapoznano również zebranych z nowymi regulacjami wewnętrznymi, dotyczącymi m.in. działalności inspektorów Centralnego Ośrodka oraz zasad organizacji, realizacji oraz finansowania Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego