Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta specjalistów Ukraińskiego Instytutu Badania Odmian Roślin

     W dniach 9-10 czerwca 2011 roku w Centrali Centralnego Ośrodka oraz w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej gościliśmy delegację pracowników Ukraińskiego Instytutu Badania Odmian Roślin z Kijowa, bliźniaczej do Centralnego Ośrodka instytucji zajmującej się rejestracją i ochroną prawną odmian na Ukrainie.

     Delegacji przewodniczył zastępca dyrektora, Pan Oleksandr Zakharchuk, a w jej skład wchodzili ponadto: Dmytro Dudka – kierownik zakładu informatyki, Mykola Miliienko – kierownik zakładu zajmującego się oceną wartości gospodarczej odmian, Svitlana Gryniv - kierownik zakładu zajmującego się oceną odrębności wyrównania i trwałości, Svitlana Vaskivska - kierownik biura zajmującego się sprawami administracyjnymi w zakresie rejestracji odmian oraz Maksym Fediai – starszy specjalista z biura współpracy międzynarodowej i publikacji.

     Spotkanie było poświęcone wymianie poglądów oraz informacji dotyczących zmian i przekształceń dotyczących badań, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin, które dokonały się w ostatnim okresie w obu krajach, oraz planów na przyszłość, w tym dotyczących wzajemnej współpracy. Ponadto goście mieli możliwość zapoznania się na miejscu z działalnością doświadczalną oraz funkcjonowaniem laboratorium i magazynu nasion w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej oraz oprogramowaniem stosowanym w pracy doświadczalnej