Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego w woj. opolskim

          W dniu 8 lipca 2011 roku w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa opolskiego, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Opolskiego – Pana Józefa Sebestę, Prezesa Izby Rolniczej w Opolu – Pana Herberta Czaję i Dyrektora Centralnego Ośrodka – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

     W skład Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, powołanego na lata 2011-2014, weszło 26 osób. Przewodniczącym Zespołu został wybrany Pan Kazimierz Pyziak dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach, a zastępcami: Pan Władysław Kościelniak – doradca agrotechniczny, i Pan Mariusz Olejnik – Prezes Federacji Związku Pracowników-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opolu.