Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada Kadry Kierowniczej Centralnego Ośrodka

        W dniach 7-8 listopada 2011 roku w Słupi Wielkiej odbyła się jesienna narada Kadry Kierowniczej Centrali Centralnego Ośrodka, Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian, Zakładów Doświadczalnych Oceny Odmian oraz Inspektorów Centralnego Ośrodka, poświęcona głównie omówieniu funkcjonowania oraz kondycji finansowej stacji doświadczalnych oceny odmian po dziesięciu miesiącach działalności Centralnego Ośrodka w formie agencji wykonawczej z oddziałami terenowymi.

        Podczas spotkania odbyła się uroczystość oficjalnego wręczenia przez dyrektora Centralnego Ośrodka nominacji na stanowiska zastępców dyrektora Centralnego Ośrodka oraz czternastu dyrektorów Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian. Nominacje były wynikiem przeprowadzonych wcześniej naborów na te stanowiska.
Dyrektor Centralnego Ośrodka z dniem 1 listopada 2011 r. powołał:

mgr. inż. Marcina Behnke – na stanowisko zastępcy dyrektora Centralnego Ośrodka ds. badawczo-doświadczalnych,
mgr. inż.. Stanisława Przystalskiego – na stanowisko zastępcy dyrektora Centralnego Ośrodka ds. administracyjno-ekonomicznych,
mgr inż. Barbarę Mizdalską – na stanowisko dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie,
dr. inż. Kazimierza Pyziaka – na stanowisko dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach,
mgr. inż. Bolesława Giczewskiego – na stanowisko dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce,
mgr. inż. Bronisława Puczela – na stanowisko dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie,
mgr. inż. Norberta Styrca – na stanowisko dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach,
mgr inż. Marię Kozioł – na stanowisko dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu,
mgr inż. Emilię Sekulską – na stanowisko dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie,
dr. inż. Stefana Paczochę – na stanowisko dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi,
mgr. inż. Grzegorza Koszuckiego – na stanowisko dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej,
dr. inż. Przemysława Majchrowskiego – na stanowisko dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie,
dr. inż. Dariusza Rawickiego – na stanowisko dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu,
mgr inż. Jolantę Madejską – na stanowisko dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach,
mgr. inż. Henryka Pastuszka – na stanowisko dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie,
mgr inż. Annę Kamińską – na stanowisko dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie,