Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego w woj. łódzkim

          W dniu 7 lipca 2011 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa łódzkiego, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Łódzkiego – Pana Witolda Stepienia, Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego i Dyrektora Centralnego Ośrodka – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

     W skład Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, powołanego na lata 2011-2014, weszły 24 osoby. Przewodniczącym Zespołu został wybrany Pan Przemysław Majchrowski dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, a zastępcami: Pan Leszek Cichoszewski – zastępca dyrektora SDOO w Sulejowie, kierujący Zakładem Doświadczalnym Oceny Odmian w Lućmierzu, Pan Włodzimierz Jaworski z Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Pan Zygmunt Nita Dyrektor Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, i Pan Maciej Wołosz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.