Wyszukaj odmianę    Kontakty
Nagroda Złotego Kłosa dla dyrektora COBORU

          W dniu 7 marca 2011 roku prof. dr hab. Edward S. Gacek odebrał z rąk Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Marka Sawickiego – nagrodę i okolicznościowy dyplom ZŁOTY KŁOS 2010. Uroczystość odbyła się w Siedzibie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego (dawny IBMER) w Warszawie. Nagrodę ZŁOTY KŁOS przyznaje Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa na wniosek Kapituły Nagrody od 2001 roku firmom, instytucjom i osobom fizycznym zasłużonym zarówno dla rozwoju rolnictwa, jak i za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

     Dyrektorowi Centralnego Ośrodka przyznano „Złoty Kłos” za działania na rzecz integracji środowiska rolniczego i jego otoczenia wokół zagadnień postępu naukowo-technicznego.