Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta dyrekcji Inspekcji Oceny Odmian z Białorusi

          W dniach 6-10 września 2011 roku w Centrali Centralnego Ośrodka oraz w Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian w Słupi Wielkiej, Zybiszowie i Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Masłowicach, przebywali z wizytą członkowie dyrekcji Inspekcji Oceny Odmian z Białorusi, odpowiednika Centralnego Ośrodka, instytucji zajmującej się rejestracją i ochroną prawną odmian na Białorusi.

     Delegacji przewodniczył dyrektor, Pan Władimir Aleksandrowicz Beinia, a w jej skład wchodzili Tatiana Wasiliewna Siamaszko – zastępca dyrektora, oraz Michaił Anatoliewicz Ignatowiec – dyrektor Stacji Oceny Odmian w Kobryniu.

     Spotkanie było poświęcone wymianie informacji oraz poglądów na temat zmian i przekształceń dotyczących badań, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin, które dokonały się w ostatnim okresie w obu krajach, oraz planów na przyszłość, w tym dotyczących wzajemnej współpracy.

     Ponadto goście mieli możliwość zapoznania się z praktyczną działalnością doświadczalną w polu, prowadzoną w stacjach doświadczalnych oceny odmian. W ostatnim dniu spotkania dyrektorzy obu instytucji podpisali stosowne porozumienie dotyczące przyszłej współpracy.