Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego w woj. mazowieckim

          W dniu 6 lipca 2011 roku w Chwałowicach koło Iłży odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa mazowieckiego, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika, Prezesa Mazowieckiej Izby Rolniczej – Pana Wiktora Szmulewicza i Dyrektora Centralnego Ośrodka – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

     W skład Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, powołanego na lata 2011-2014, weszło 21 osób. Przewodniczącą Zespołu została wybrana Pani Emilia Sekulska dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie, a zastępcami: Pan Wojciech Nowacki z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, oddział Jadwisin, Pan Mirosław Pojmaj z Zakładu Hodowli Roślin w Laskach, Danko Hodowla Roślin oraz Pan Tadeusz Szymańczak z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.