Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego w woj. lubelskim

          W dniu 6 lipca 2011 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa lubelskiego, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Lubelskiego – Pana Krzysztofa Hetmana, Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej – Pana Roberta Jakubca i Dyrektora Centralnego Ośrodka – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

     W skład Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, powołanego na lata 2011-2014, weszło 21 osób. Przewodniczącym Zespołu został wybrany Pan Piotr Pszczółkowski - Inspektor Centralnego Osrodka, a zastępcami: Pan prof. Jerzy Grabiński z Zakładu Upraw Roślin Zbożowych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach i Pan Bogusław Janociński – członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej.