Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego w woj. kujawsko-pomorskim

          W dniu 6 lipca 2011 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa kujawsko-pomorskiego, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Kujawsko-pomorskiego – Pana Piotra Całbeckiego, Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – Pana Ryszarda Kierzka i Dyrektora Centralnego Ośrodka – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

     W skład Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, powołanego na lata 2011-2014, weszły 22 osoby. Przewodniczącym Zespołu został wybrany Pan prof. Franciszek Rudnicki z Katedry Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, a zastępcami: Pan Leszek Chmielnicki – prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Nasiennego ROLNAS Sp. z o.o. w Bydgoszczy i Pan Tadeusz Sapalski – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.