Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego w woj. świętokrzyskim

          W dniu 5 lipca 2011 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa świętokrzyskiego, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Pana Adama Jarubasa, Prezesa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej – Pana Ryszarda Ciźlę, i Dyrektora Centralnego Ośrodka – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

     W skład Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, powołanego na lata 2011-2014, weszły 22 osoby. Przewodniczącym Zespołu został wybrany Pan Stefan Paczocha – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi, a zastępcami: Pan Janusz Śledziński – dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, i Pan Grzegorz Klusek z Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.