Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego w woj. pomorskim

          W dniu 5 lipca 2011 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Radostowie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa pomorskiego, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Pomorskiego – Pana Mieczysława Struka, Prezesa Pomorskiej Izby Rolniczej – Pana Zenona Bistrama, i Dyrektora Centralnego Ośrodka – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

     W skład Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, powołanego na lata 2011-2014, weszło 26 osób. Przewodniczącą Zespołu została wybrana Pani Mirosława Domańska – zastępca dyrektora SDOO w Karżniczce, kierująca Zakładem Doświadczalnym Oceny Odmian w Radostowie, a zastępcami: Pan Tadeusz Kłos właściciel Centrali Nasiennej w Starogardzie Szczecińskim i Pan Andrzej Kania – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.