Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego w woj. podkarpackim

          W dniu 4 lipca 2011 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa podkarpackiego, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Podkarpackiego – Pana Mirosława Karapyta, Prezesa Podkarpackiej Izby Rolniczej – Pana Stanisława Bartmana i Dyrektora Centralnego Ośrodka – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

     W skład Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, powołanego na lata 2011-2014, weszło 20 osób. Przewodniczącą Zespołu została wybrana Pani Maria Kozioł – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, a zastępcami: Pani prof. Dorota Bobrecka – Jamro z Katedry Produkcji Roslinnej Uniwersytetu Rzeszowskiego i Pan Mieczysław Majcher emerytowany dyrektor IHAR ZD Ożańsk.