Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego w woj. małopolskim

          W dniu 4 lipca 2011 roku w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa małopolskiego, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego – Pana Marka Sowę, Prezesa Małopolskiej Izby Rolniczej – Pana Ryszarda Czaickiego, i Dyrektora Centralnego Ośrodka – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

     W skład Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, powołanego na lata 2011-2014, weszło 21 osób. Przewodniczącą Zespołu została wybrana Pani Jolanta Madejska – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach, a zastępcami: Pani Lucyna Malec – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Małopolskiego, i Pan Marek Boligłowa – członek Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej.