Wyszukaj odmianę    Kontakty
Spotkanie dyrekcji Centralnego Ośrodka z pracownikami Centrali Centralnego Ośrodka

          W dniu 3 października 2011 roku w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie dyrekcji Centralnego Ośrodka z pracownikami Centrali Centralnego Ośrodka, w celu podsumowania uroczystej narady jubileuszowej w dniach 29-30 września 2011 r.

     W trakcie spotkania poinformowano zebranych o powołaniu z dniem 1 października 2011 r. prof. dra hab. Edwarda S. Gacka na stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej oraz przedstawiono mgra Tomasza Balcerskiego, nowego głównego księgowego Centralnego Ośrodka.

     Ponadto zebrani zostali poinformowani o przyznaniu przez Prezydenta RP Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski dla prof. dra hab. Edwarda Gacka oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski dla mgra inż. Stanisława Przystalskiego, a także nadaniu przez ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zasłużonym pracownikom COBORU złotych i srebrnych medali „Za Długoletnią Służbę” oraz odznak „Zasłużony dla Rolnictwa”.

     Spotkanie było okazją do podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji jubileuszu 60-lecia funkcjonowania Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian w Polsce oraz 45-lecia powołania Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej.