Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada Kadry Kierowniczej Oceny Odmian

          W dniach 3-4 stycznia 2011 roku w Słupi Wielkiej odbyła się narada Kadry Kierowniczej Centralnego Ośrodka, poświęcona omówieniu funkcjonowania Centralnego Ośrodka po wejściu w życie ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. Nr 239/2010, poz. 1591), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. Nr 254/2010, poz. 1708) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą (Dz. U. Nr 257/2010, poz. 1739).

     Na spotkaniu omówiono obowiązujące akty prawne, strukturę organizacyjną, regulamin organizacyjny, system finansowo-księgowy, zasady zatrudniania w Centralnym Ośrodku, który od 1 stycznia br. funkcjonuje jako agencja wykonawcza w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.Powołani dyrektorzy oddziałów terenowychInspektorzy Centralnego Ośrodka