Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych

          W dniu 3 lutego 2011 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych w kadencji 2009-2012. Członkowie Komisji zaopiniowali wnioski rejestrowe COBORU dotyczące odmian roślin oleistych.

     Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem z zainteresowanymi hodowcami, przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian. Mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem obrad Komisji.

    Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 11 nowych odmian rzepaku ozimego i 2 odmian rzepaku jarego oraz przedłużenie na kolejne 10 lat okresu wpisu w krajowym rejestrze dla 6 odmian tej grupy roślin (rzepak ozimy – 1, rzepak jary – 3, gorczyca biała – 1, rzodkiew oleista – 1). 

Nowe odmiany roślin oleistych 2011