Wyszukaj odmianę    Kontakty
Medal Honorowy IOR-PIB w Poznaniu dla Centralnego Ośrodka

       W dniu 2 czerwca 2011 roku w trakcie obchodów 60-lecia powołania Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu wręczono okolicznościowe odznaczenia i medale.
       Wśród  instytucji uhonorowanych "Medalem Honorowym 60-lecia Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego" znalazł się również Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.
       W trakcie uroczystości odznaczenie z rąk dyrektora Instytutu - prof. dr hab. Marka Mrówczyńskiego odebrał osobiście dyrektor Centralnego Ośrodka - prof. dr hab. Edward S. Gacek.