Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie mgr Tomasza Balcerskiego na stanowisko
Głównego Księgowego Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

          Z dniem 1 października 2011 roku dyrektor Centralnego Ośrodka powołał mgr Tomasza Balcerskiego na Głównego Księgowego Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.
     Mgr Tomasz Balcerski dotychczas pełnił funkcję Głównego Księgowego Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej.
     Zmiana na stanowisku głównego księgowego w jednostce nastąpiła w związku z odejściem na emeryturę dotychczasowej Głównej Księgowej – mgr Krystyny Siódmiak, która pełniła tę funkcję od 1 stycznia 1998 roku.