Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego w woj. dolnośląskim

          W dniu 1 lipca 2011 roku w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa dolnośląskiego, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Pana Rafała Jurkowlańca, Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Pana Leszka Gralę i Dyrektora Centralnego Ośrodka – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

     W skład Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, powołanego na lata 2011-2014, weszło 27 osób. Przewodniczącą Zespołu została wybrana Pani Anna Kamińska – Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie, a zastępcami: Pan prof. Jan Kaczmarek i Pan prof. Henryk Bujak – z Katedry Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.