Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie mgra inż. Jacka Broniarza na stanowisko kierownika Pracowni WGO Roślin Przemysłowych w Zakładzie Badania i Oceny Wartości Gospodarczej Odmian (WGO ) w Centrali Centralnego Ośrodka

      Z dniem 1 maja 2011 roku dyrektor Centralnego Ośrodka powierzył mgr. inż. Jackowi Broniarzowi pełnienie obowiązków kierownika Pracowni WGO Roślin Przemysłowych w Zakładzie Badania i Oceny Wartości Gospodarczej Odmian (WGO ) w Centrali Centralnego Ośrodka.
       Mgr inż. Jacek Broniarz, dotychczasowy specjalista w tej Pracowni, zastąpił na tym stanowisku mgra inż. Stefana Heimanna, który przeszedł na emeryturą i obecnie pracuje na ½ etatu.