Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie mgra inż. Marcina Króla na stanowisko kierownika
 Zakładu Badania i Oceny Odrębności, Wyrównania i Trwałości (OWT ) Odmian w Centrali Centralnego Ośrodka

          Z dniem 1 kwietnia 2011 roku dyrektor Centralnego Ośrodka powołał mgr inż. Marcina Króla na kierownika Zakładu Badania i Oceny Odrębności, Wyrównania i Trwałości (OWT) Odmian w Centrali Centralnego Ośrodka.
Mgr inż. Marcin Król dotychczas był specjalistą w Pracowni OWT Roślin Ozdobnych i Sadowniczych w tymże Zakładzie.