Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka

          W dniu 1 lutego 2011 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka w kadencji 2009-2012. Na spotkaniu zaopiniowano wnioski rejestrowe COBORU dotyczące odmian ziemniaka.
    Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 5 nowych odmian ziemniaka. 

Nowe odmiany ziemniaka 2011