Wyszukaj odmianę    Kontakty
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - Agencją Wykonawczą

     Od dnia 1 stycznia 2011 roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych jest Agencją Wykonawczą w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Podstawę prawną stanowią nowe akty prawne:

Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. Nr 239/2010, poz. 1591),

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. Nr 154/2010, poz. 1708),

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą  (Dz. U. Nr 257/2010, poz. 1739),

oraz tak jak dotychczas:

Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie,

Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin.

   

Treść powyższych aktów prawnych można znaleźć na naszej stronie internetowej w dziale: Podstawy prawne