Wyszukaj odmianę    Kontakty

CZŁONKOSTWO PRACOWNIKÓW CENTRALNEGO OŚRODKA W KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH GREMIACH OPINIODAWCZO-DORADCZYCH

Imię i nazwisko Nazwa ciała opiniodawczo-doradczego, siedziba Pełniona funkcja
prof. dr hab. E.S. Gacek Komisja Europejska, PAFF; Sekcja ds. Wspólnotowej Ochrony Prawnej Odmian Roślin; Bruksela Wiodący Ekspert Krajowy
Komisja Europejska, PAFF; Sekcja ds. Nasion i Materiału Rozmnoże-niowego dla Rolnictwa i Ogrodnictwa; Bruksela Krajowy Ekspert Współpracujący
Międzynarodowy Związek Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV), Rada, Komitet Konsultacyjny, Komitet Administracyjno-Prawny; Genewa Członek ww. organów UPOV
Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO), Rada Administracyjna; Angers Członek Rady
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB), Rada Naukowa; Radzików Członek Rady Naukowej
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ), Rada Naukowa; Poznań Członek Rady Naukowej
Rada Konsultacyjna Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IOR-PIB) Członek Rady Konsultacyjnej
mgr inż. Marcin Behnke Urząd Odmian Roślin (CPVO), Rada Administracyjna; Angers Alternatywny Członek Rady
Rada Konsultacyjna Głównego Inspektora Ochrony Roslin i Nasiennictwa (GIORiN) Członek Rady Konsultacyjnej
Rada Konsultacyjna Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IOR-PIB) Członek Rady Konsultacyjnej
Grupa robocza ds. systemu wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin; MRiRW Członek Grupy Roboczej
mgr inż. Marcin Król Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO); Angers Technical Liaison Officer
mgr inż. J. Zych Rada Konsultacyjna Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IOR-PIB) Członek Rady Konsultacyjnej
Grupa robocza ds. systemu wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin; MRiRW Członek Grupy Roboczej
Międzynarodowe Targi Poznańskie, Sąd Konkursowy Złotego Medalu MTP na targach Polagra Premiery; Poznań Członek Sądu
mgr inż. M. Litka Grupa robocza ds. systemu wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin; MRiRW Członek Grupy Roboczej
Międzynarodowe Targi Poznańskie, Sąd Konkursowy Złotego Medalu MTP na targach Gardenia; Poznań Członek Sądu
Międzynarodowe Targi Poznańskie, Sąd Konkursowy Złotego Medalu MTP na targach Polagra Premiery; Poznań Członek Sądu
dr inż. T. Lenartowicz Zespół Doradczy do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce w ramach MRiRW Członek Zespołu
mgr inż. Jacek Broniarz Rada Konsultacyjna Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IOR-PIB) Członek Rady Konsultacyjnej
mgr inż. A. Najewski Zespół ds. analiz szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w woj. wielkopolskim Członek Zespołu