Wyszukaj odmianę    Kontakty

CZŁONKOSTWO PRACOWNIKÓW CENTRALNEGO OŚRODKA W KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH GREMIACH OPINIODAWCZO-DORADCZYCH

Imię i nazwisko Nazwa ciała opiniodawczo-doradczego, siedziba Pełniona funkcja
prof. dr hab. E.S. Gacek Komisja Europejska, DG SANCO Stały Komitet ds. wspólnotowej ochrony odmian roślin; Bruksela Wiodący Ekspert Krajowy
Komisja Europejska, DG SANCO Stały Komitet ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa; Bruksela Krajowy Ekspert Współpracujący
Międzynarodowy Związek Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV), Rada, Komitet Administracyjno-Prawny, Komitet Konsultacyjny; Genewa Członek ww. organów UPOV
Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO), Rada Administracyjna; Angers Członek Rady
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Grupa robocza ds. Rolnych w korpusie polskiej prezydencji, Podgrupa F17g „Prawa hodowców roślin do odmiany”; Warszawa Przewodniczący Grupy Roboczej
Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin Polskiej Akademii Nauk; Warszawa Członek Komitetu
Instytu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB), Rada Naukowa; Radzików Członek Rady Naukowej
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk (IGR PAN), Rada Naukowa; Poznań Członek Rady Naukowej
mgr inż. Marcin Behnke Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO), Rada Administracyjna; Angers Alternatywny Członek Rady
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Grupa robocza ds. Rolnych w korpusie polskiej prezydencji, Podgrupa F17g „Prawa hodowców roślin do odmiany”; Warszawa Zastępca Przewodniczącego Grupy Roboczej
mgr inż. Marcin Król Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO); Angers Technical Liaison Officer
prof. dr hab. W. Pilarczyk Uniwersytet Rolniczy, Rada Wydziału Rolniczego; Poznań Członek Rady
Polskie Towarzystwo Biometryczne, Rada Naukowa; Poznań Członek Rady
mgr inż. M. Litka Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP), Sąd Konkursowy Złoty Medal MTP; Poznań Członek Sądu
mgr inż. J. Zych Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP), Sąd Konkursowy Złoty Medal MTP; Poznań Członek Sądu
mgr inż. S. Heimann Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku (KZPR); Warszawa Członek honorowy
Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju (PSPO); Warszawa Członek honorowy