Wyszukaj odmianę    Kontakty
ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE UDZIAŁ W WYHODOWANIU
ALBO ODKRYCIU I WYPROWADZENIU ODMIANY
      
Po wpisaniu odmiany do KR, w przypadku, gdy do wniosku o wpis odmiany do KR została dołączona lista osób fizycznych, które brały udział w wyhodowaniu albo odkryciu i wyprowadzeniu odmiany, dana osoba może przesłać do dyrektora COBORU wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego jej udział w wyhodowaniu albo odkryciu i wyprowadzeniu odmiany.
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w wyhodowaniu albo odkryciu i wyprowadzeniu odmiany
    formularz - format.doc
      
Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1b i ust. 2, załącznik cz. II ust. 21 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020, poz. 1546; z późn. zm.).

Opłatę skarbową należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej.

Numer konta:
Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P.Wawrzyniaka Filia w Środzie Wielkopolskiej
88 9084 0003 2211 0000 5975 0001