Wyszukaj odmianę    Kontakty
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O WPIS ODMIANY DO KRAJOWEGO REJESTRU
   
Rośliny rolnicze
a) ozime:
- rzepak lub wyka kosmata - od dnia 1 sierpnia do dnia 10 sierpnia
- jęczmień lub owies - od dnia 1 sierpnia do dnia 20 sierpnia
- pozostałe - od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia
b) zbożowe jare, z wyłączeniem kukurydzy - od dnia 1 października do dnia 30 listopada
c) pastewne lub ziemniak - od dnia 16 października do dnia 15 grudnia
d) pozostałe - od dnia 21 października do dnia 20 grudnia
    
Rośliny warzywne
a) odmiany zimujące cebuli - od dnia 1 maja do dnia 30 czerwca
b) czosnek ozimy lub sałata do uprawy pod osłonami - od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia
c) uprawiane pod osłonami  - od dnia 1 października do dnia 30 listopada
d) uprawiane w gruncie - od dnia 21 września do dnia 20 grudnia
    
Rośliny sadownicze
   od dnia 21 października do dnia 20 grudnia