Wyszukaj odmianę    Kontakty
REJESTRACJA KOLEJNEGO ZACHOWUJĄCEGO ODMIANĘ
   
Odmiana wpisana do KR, nie objęta ochroną prawną może być zachowywana przez więcej niż jednego zachowującego tę odmianę.

Wniosek o wpis kolejnego zachowującego odmianę do krajowego rejestru (KR) składa do dyrektora COBORU zachowujący tę odmianę w jednym egzemplarzu.
 
Wniosek o wpis kolejnego zachowującego odmianę do krajowego rejestru (KR)
  formularz - format .doc
     
W przypadku odmian mieszańcowych do wniosku należy dołączyć zgodę hodowcy na zachowywanie składników tej odmiany.

Opłata za złożenie wniosku o wpis kolejnego zachowującego odmianę do KR wynosi 500 zł, niezależnie od gatunku.

Terminy zgłaszania  są adekwatne do terminów składania wniosków o wpis odmiany do krajowego rejestru.