Wyszukaj odmianę    Kontakty

MATERIAŁ SIEWNY DO BADAŃ

Zarządzenie nr 41/2020 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 04 listopada 2020 roku w sprawie ilości materiału siewnego odmian niezbędnej do przeprowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości oraz badań wartości gospodarczej, a także terminy jego dostarczania do jednostek doświadczalnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych