Wyszukaj odmianę    Kontakty
WSPÓLNOTOWE KATALOGI
     
ROŚLINY ROLNICZE I WARZYWNE (eur-lex.europa.eu/pl/index)

Komisja Europejska opracowuje, na bazie krajowych rejestrów państw członkowskich, Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Rolniczych (CCA) oraz Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Warzywnych (CCV).

Odmiany znajdujące się w CCA /CCV są dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

Pełne wydania  CCA i CCV publikowane są corocznie, przy czym ukazuje się siedem suplementów do CCA oraz sześć suplementów do CCV, uwzględniających sukcesywnie dokonywane zmiany dotyczące krajowych rejestrów państw członkowskich UE.

Wspólnotowe katalogi wraz z suplementami publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:


CCA - 2021
Suplementy do CCA:
  A - 2021/1 - Dz.Urz. UE C 04, z dnia 06.01.2021
  A - 2021/2 - Dz.Urz. UE C 42, z dnia 05.02.2021
  A - 2021/3 - Dz.Urz. UE C 97, z dnia 22.03.2021
  A - 2021/4 - Dz.Urz. UE C 111, z dnia 29.03.2021
  A - 2021/5 - Dz.Urz. UE C 186, z dnia 12.05.2021
  A – 2021/6 – Dz.Urz. UE C 211, z dnia 03.06.2021
   
CCV - 2021
  Suplementy do CCV:
  H - 2021/1 - Dz.Urz. UE C 04, z dnia 06.01.2021
  H - 2021/2 - Dz.Urz. UE C 42, z dnia 05.02.2021
  H - 2021/3 - Dz.Urz. UE C 97, z dnia 22.03.2021
  H - 2021/4 - Dz.Urz. UE C 111, z dnia 29.03.2021
  H - 2021/5 - Dz.Urz. UE C 186, z dnia 12.05.2021
  H – 2021/6 – Dz.Urz. UE C 211, z dnia 03.06.2021
     
Pełne wydania katalogów nie zostaną w tym roku opublikowane w Dz.Urz. UE
 
ROŚLINY SADOWNICZE

Wspólnotowy wykaz odmian roślin sadowniczych - FRUMATIS (Fruit Reproductive Material Information System)

Na podstawie krajowych rejestrów odmian roślin sadowniczych państw członkowskich i państw stowarzyszonych, Komisja Europejska sporządza wspólnotowy wykaz (rejestr) odmian, celem udoskonalenia odszukiwania i promowania rozpowszechniania informacji dotyczących odmian tej grupy roślin, które mogą znajdować się w obrocie na terenie UE.

Wykaz ten nie jest publikowany oficjalnie w Dzienniku Urzędowym, ale jest on dostępny pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/plant-variety-catalogues_frumatis-eu-list.xlsx