Wyszukaj odmianę    Kontakty

GATUNKI, KTÓRYCH ODMIANY REGIONALNE WPISANE SĄ DO KRAJOWEGO REJESTRU (KR)

Nazwa polskaNazwa angielskaNazwa botaniczna 
Pszenica zwyczajna ozimaWinter WheatTriticum aestivum L.Pokaż odmiany
ZiemniakPotatoSolanum tuberosum L.Pokaż odmiany

Internetowe wersje wykazów i list nie posiadają statusu urzędowego. Jedynymi urzędowymi publikacjami, wydawanymi co roku przez COBORU, pozostają listy odmian wpisanych do krajowego rejestru w Polsce.