Wyszukaj odmianę    Kontakty

PUBLIKACJE COBORU

W zakładce „Serie wydawnicze” zawarte są krótkie informacje o treści publikacji wydawanych przez Centralę COBORU.

Wszystkie publikacje dostępne są w formie elektronicznej w wersji PDF. Ich wykaz można znaleźć w poniższej „wyszukiwarce publikacji”. Druk większej liczby egzemplarzy, np. dla celów szkoleniowych, wymaga zgody COBORU.

Publikacje COBORU są również dostępne w wersji papierowej (bezpłatnie), przy czym ich nakład jest ograniczony. W celu ich otrzymania należy wypełnić poniższy „firmowy druk zamówienia”. Publikacje można otrzymać bezpośrednio w Biurze Wydawnictw Centrali COBORU w Słupi Wielkiej lub przesyłając mailowo wypełnione zamówienie w wersji PDF na adres: redakcja@coboru.gov.pl. Przesyłka będzie realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Szczegółowych informacji na temat aktualnie dostępnych papierowych wersji publikacji, w tym także archiwalnych, udziela Redakcja (tel: 61 287 82 82).

Serie wydawnicze
Firmowy druk zamówienia: plik w formacie pdf
 
   
WYSZUKIWANIE PUBLIKACJI
Rok wydania: Rodzaj:
Słowa kluczowe:   
   
RokTytuł
2020Wykaz odmian chronionych w Polsce krajowym wyłącznym prawem hodowcy - 2020
2020Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Rzepak jary 2020
2020Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w doświadczeniach rozpoznawczych. Zboża ozime 2020
2020Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża ozime 2020
2020Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Rzepak ozimy 2020
2020Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Jęczmień ozimy 2020
2020Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Rzepak ozimy 2020
2020Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2020 Pastewne
2020Diariusz 3(158)2020
2020Lista opisowa odmian roślin warzywnych 2020 Bób, fasola zwykła karlowa
2020Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2020 Oleiste, włókniste
2020Lista odmian roślin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2020
2020Lista odmian roślin warzywnych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2020
2020Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2020
2020Diariusz 2(157)2020
2020Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2020 Zbożowe
2020Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2020 Ziemniak
2020Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2020 Burak
2020Lista odmian zalecanych. Rośliny bobowate grubonasienne i soja 2020
2020Informator Inicjatywa białkowa DL
2020Informator COBORU Inicjatywa białkowa
2020Wyniki doświadczeń bobowate 2019
2020Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2020 Kukurydza
2020Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 157. Bobowate grubonasienne i soja 2019
2020Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 156. Zboża ozime 2019 - jęczmień, pszenica, pszenżyto, żyto
2020Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 155. Ziemniak 2019
2020Diariusz 1(156)2020
2020Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 154. Oleiste 2019 (rzepak ozimy, rzepak jary)
2020Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 153. Zboża jare 2019 - jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto
2020Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 152. Kukurydza 2019
2020Diariusz 6(155)2019
2020Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 151. Burak cukrowy 2019
2020Lista odmian zalecanych 2020
2019Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Ziemniak 2019
2019Diariusz 5(154)2019
2019Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Kukurydza 2019
2019Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Kukurydza 2019
2019Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Soja 2019
2019Diariusz 4(153)2019
2019Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża jare 2019
2019Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Rzepak jary 2019
2019Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Bobowate grubonasienne 2019
2019Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża ozime 2019
2019Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Jęczmień ozimy 2019
2019Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Rzepak ozimy 2019
2019Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Rzepak ozimy 2019
2019Diariusz 3(152)2019
2019Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2019 (Burak, ziemniak,oleiste, pastewne)
2019Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2019 (Zbożowe)
2019Wykaz odmian chronionych w Polsce krajowym wyłącznym prawem hodowcy - 2019
1234567