Wyszukaj odmianę    Kontakty

ARCHIWUM PRZETARGÓW NIEOBOWIĄZKOWYCH

Dostawa (zakup) papieru do celów poligraficznych – rozeznanie rynku

Opracowanie dokumentacji technicznej na remont pomieszczeń biurowych Zakładu Informatyki – rozeznanie rynku

Odpowiedzi do rozeznania rynku – Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – rozeznanie rynku

Dostawa (zakup) laptopów – zapytanie ofertowe

Dostawa (zakup) środków czystości – rozeznanie rynku

Dostawa (zakup) materiałów biurowych – rozeznanie rynku

Usługa w zakresie medycyny pracy – rozeznanie rynku

Dostawa (zakup) papieru do celów poligraficznych – rozeznanie rynku

Dostawa (zakup) przenośnego urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania – rozeznanie rynku

Odpowiedzi do rozeznania rynku – przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania

Zakup (dostwa) laptopów- zapytanie ofertowe

Dostawa (zakup) systemu zabezpieczenia poczty – zapytanie ofertowe

Dostawa (zakup) kalendarzy – rozeznanie rynku

Dostawa (zakup) biblioteki taśmowej FC – zapytanie ofertowe

Odpowiedzi do zapytania ofertowego – biblioteka taśmowa FC

Dostawa (zakup) biblioteki taśmowej FC – zapytanie ofertowe po zmianach 14.08.2020

Dostawa (zakup) kopert – rozeznanie rynku

Dostawa (zakup) materiałów biurowych – rozeznanie rynku

Dostawa (zakup) środków czystości – rozeznanie rynku

Dostawa (zakup) papieru ksero – rozeznanie rynku

Dostawa (zakup) komputerów

Dostawa zasilacza UPS o mocy 40 kVA

Usługa w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony danych Osobowych

Zakup finansowany w formie leasingu nowego samochodu osobowego – zapytanie ofertowe.

Usługa prowadzenia zajęć nauki języka angielskiego – rozeznanie rynku.

Usługa w zakresie medycyny pracy – rozeznanie rynku.

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego COBORU za rok 2019 i 2020 – zaproszenie do składania ofert.