Wyszukaj odmianę    Kontakty
ZAKRES WYŁĄCZNEGO PRAWA DO ODMIANY

Następujące akty komercyjnego wykorzystania materiału siewnego chronionej odmiany podlegają autoryzacji ze strony hodowcy posiadającego wyłączne do niej prawo:
      
. wytwarzanie i rozmnażanie
. przygotowanie do rozmnażania
. oferowanie do sprzedaży
. sprzedaż lub inne formy zbywania
. eksport
. import
. przechowywanie
   
Wyłączne prawo obejmuje również:
           
. materiał ze zbioru lub produkty wytworzone bezpośrednio z tego materiału, jeżeli hodowca nie miał możliwości wykonywania wyłącznego prawa w odniesieniu do materiału siewnego odmiany chronionej;
         
. materiał siewny roślin ozdobnych i sadowniczych, jeżeli jest on ponownie używany w celach zarobkowych jako:
  - materiał rozmnożeniowy do produkcji roślin ozdobnych, albo
  - kwiat cięty, albo
  - materiał siewny drzew, krzewów i bylin;
     
. odmiany:
  - pochodne, odkryte lub wytworzone z chronionej odmiany macierzystej nie będącej odmianą pochodną,
  - które nie różnią się wyraźnie od odmiany chronionej,
  - w przypadku których wytworzenie materiału siewnego wymaga powtarzalnego używania odmiany chronionej wyłącznym prawem.