Wyszukaj odmianę    Kontakty
TYMCZASOWE WYŁĄCZNE PRAWO

Hodowcy, który złożył wniosek o przyznanie wyłącznego prawa do odmiany przyznaje się tymczasowe wyłączne prawo do tej odmiany.

Tymczasowe wyłączne prawo obowiązuje od dnia opublikowania informacji o powyższym wniosku w Diariuszu do dnia uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania wyłącznego prawa.