Wyszukaj odmianę    Kontakty
FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE O PRZYZNANIE WYŁĄCZNEGO PRAWA

Dokumenty zgłoszeniowe składa się do Centralnego Ośrodka w ciągu całego roku kalendarzowego, w jednym egzemplarzu.
      
. Wniosek o przyznanie hodowcy wyłącznego prawa do odmiany
  formularz - format .doc
         
. Kwestionariusz techniczny
  katalog dokumentów - format .doc
         
. Kopia dowodu uiszczenia opłaty za złożenie wniosku
       
. Upoważnienie pełnomocnika hodowcy - w przypadku zgłoszenia odmiany przez pełnomocnika
  formularz- format .doc
       
UWAGA!
W przypadku, gdy hodowca nie dostarczy materiału siewnego do badań OWT w odpowiednim terminie, odmawia się mu przyznania wyłącznego prawa do odmiany.