Wyszukaj odmianę    Kontakty

BADANIA TRWAŁOŚCI 

    Odmiana trwała zachowuje swoje charakterystyczne cechy (tzn. pozostaje wierna opisowi) po kolejnych rozmnożeniach (zdefiniowanych przez hodowcę) lub na końcu właściwego dla niej cyklu rozmnożeń.

    Jest rzeczą niemożliwą, aby w ciągu dwóch-trzech lat badań określić trwałość odmiany z taką samą pewnością, jak odrębność i wyrównanie. Powszechnie uważa się, że jeżeli badana odmiana jest wyrównana, można ją także uważać za trwałą.

     W trakcie badania odrębności i wyrównania zwraca się ponadto uwagę na objawy, które mogłyby sugerować brak trwałości odmiany.
     Trwałość odmiany sprawdza się badając przez okres kilku lat jej kolejne generacje (pokolenia) i porównując je z materiałem chronologicznie wcześniejszym. Badanie trwałości polega wtedy na dokładnym obserwowaniu i porównywaniu roślin uzyskanych z nasion pochodzących z kolejnych roczników zbioru.

Powrót