INICJATYWA BIAŁKOWA COBORU
PUBLIKACJE
 
Filmy
2019. Innowacje w doświadczalnictwie odmianowym roślin białkowych i soi (plik mpg)
 
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych
2019
Soja 2019. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych (pdf)
Rośliny bobowate grubonasienne 2019. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych (pdf)
2018
Soja 2018. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych (pdf)
Rośliny bobowate grubonasienne 2018. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych (pdf)
2017
Rośliny bobowate grubonasienne 2017. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych (pdf)
Soja 2017. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych (pdf)
 
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (WPDO)
2019
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Bobowate grubonasienne 2018 (bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna) (pdf)
2018
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Bobowate grubonasienne 2017 (bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja) (pdf)
 
Inne publikacje
2020
Inicjatywa białkowa COBORU (pdf)
Informator Inicjatywa białkowa COBORU (pdf)
Listy odmian soi i roślin bobowatych grubonasiennych zalecanych do uprawy na obszarze województw 2020 (pdf)
Wyniki doświadczeń odmianowych. Soja i rośliny bobowate grubonasienne 2017-2019 (pdf)
Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw 2020
  Bobik (pdf)
  Groch siewny (pdf)
  Łubin wąskolistny (pdf)
  Łubin żółty (pdf)
  Soja (pdf)
2019
NOTATKA PRASOWA o stanie realizacji prac doświadczalnych nad roślinami białkowymi i soją w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU (pdf)
Wyniki doświadczeń odmianowych PDO roślin bobowatych grubonasiennych w latach i soja 2017 i 2018 (pdf)
Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw (bobowate grubonasienne i soja) 2019 (pdf)
Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw 2019
  Bobik (pdf)
  Groch siewny (pdf)
  Łubin wąskolistny (pdf)
  Łubin żółty (pdf)
  Soja (pdf)
Informator „Inicjatywa białkowa COBORU” (pdf)
2018
Wyniki doświadczeń odmianowych PDO roślin bobowatych grubonasiennych w latach 2017 i 2018 (pdf)
Informator "Inicjatywa białkowa COBORU 2017-2018" (pdf)
Wyniki doświadczeń odmianowych PDO roślin bobowatych grubonasiennych w roku 2017 (pdf)
Inicjatywa białkowa COBORU (pdf)