SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Sprawy związane z wpisywaniem odmian do krajowego rejestru oraz udzielanie hodowcom wyłącznego prawa do ich odmian odbywa się zgodnie z ustawą o nasiennictwie oraz zgodnie z ustawą o ochronie prawnej odmian.
Wszystkie zapytania prosimy kierować pod adres: 
  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
  Słupia Wielka 34
  63-022 Słupia Wielka
  Kontakt telefoniczny w godzinach pracy od 7.00 do 15.00
  tel. sekretariat: 61 285 23 41
  faks:  61 285 35 58
  e-mail:  sekretariat@coboru.gov.pl
       
W celu uzyskania informacji udostępnionych w serwisie, należy wybrać interesującą Państwa pozycję tematyczną w menu umieszczonym po lewej stronie ekranu. Informacje publiczne będące w posiadaniu Centralnego Ośrodka, a niepublikowane w Biuletynie, udostępnia się na wniosek zainteresowanego, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2020, poz. 2176 z późn. zm.).
  Wniosek do pobrania

Osoba redagująca: dr Małgorzata Janiszewska-Michalska