Koordynatorzy dostępności w COBORU

Koordynator ds. dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej COBORU
Pan Paweł Matysiak, p.matysiak@coboru.gov.pl, tel. 61 285 23 41 wew. 272
Koordynator ds. dostępności architektonicznej COBORU
Pan Tomasz Zielątkiewicz, t.zielatkiewicz@coboru.gov.pl, tel. 61 285 23 41 wew. 299