Członkowie Komisji ds. rjestracji odmian roślin pastewnych (Kadencja 2022-2025).1. prof. dr hab. Jerzy Księżak
- przewodniczący
pracownik naukowy Zakładu Uprawy Roślin Pastewnych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
2. prof. dr hab. Piotr Stypiński
- zastępca przewodniczącego
pracownik naukowy Katedry Agronomii Instytutu Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
3. dr inż. Krzysztof Gawęcki wiceprezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w Warszawie
4. prof. dr hab. Andrzej Kotecki pracownik naukowy Zakładu Uprawy Roślin Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
5. dr hab. Roman Krawczyk pracownik naukowy Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
6. dr hab. Katarzyna Panasiewicz, prof. UPP pracownik naukowy Katedry Agronomii na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
7. prof. dr hab. Agnieszka Płażek pracownik naukowy Katedry Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
8. dr hab. Jacek Sosnowski, prof. UPH dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
9. prof. dr hab. Karol Wolski kierownik Zakładu Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
10. prof. dr hab. Grzegorz Żurek kierownik Zakładu Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie