Członkowie Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy (Kadencja 2022-2025).1. dr inż. Roman Warzecha
- przewodniczący
kierownik Pracowni Kukurydzy i Pszenżyta w Zakładzie Genetyki i Hodowli Roślin Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
2. prof. dr hab. Tadeusz Michalski
- zastępca przewodniczącego
Prezes Rady Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu
3. dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR-PIB kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
4. dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR-PIB p.o. dyrektora Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
5. dr hab. Kamila Nowosad, prof. UPWr pracownik naukowy Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
6. mgr inż. Marek Oblicki dyrektor ds. Produkcji Roślinnej Kombinatu Rolnego Kietrz
7. dr hab. Zbigniew Podkówka, prof. PBŚ pracownik naukowy Katedry Hodowli i Żywienia Zwierząt na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej
8. prof. dr hab. Piotr Szulc pracownik naukowy Katedry Agronomii na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
9. mgr inż. Tadeusz Szymańczak Rzecznik prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych w Radzikowie
10. dr inż. Piotr Zarzycki Główny specjalista ds. produkcji roślinnej w Ośrodek Hodowli Zarodowej "Przerzeczyn Zdrój" sp. z o.o.