Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

 
Wizyty hodowców, zgłaszających i zachowujących odmiany oraz ich przedstawicieli, a także innych osób z zewnątrz, w Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia. Spotkania należy umawiać telefonicznie lub mailowo (dane kontaktowe w zakładce Kontakt). Na umówione spotkanie prosimy przybyć punktualnie, udać się do budynku głównego (Słupia Wielka 34) i stosować się do ustalonych zasad.
WYDARZENIA  
10 września 2021 r.
W dniu 10 września 2021 roku na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian (ZDOO) w Tarnowie w województwie dolnośląskim, wchodzącego w skład Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Zybiszowie, odbył się II Krajowy Dzień Soi....  Więcej
7 września 2021 r.
W dniu 7 września 2021 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się narada kierownictwa Centrali COBORU z dyrektorami i głównymi księgowymi stacji doświadczalnych oceny odmian (SDOO). ...  Więcej
4-5 września 2021r.
W dniach 4 - 5 września 2021 roku w Częstochowie odbyły się doroczne Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie. Dożynkom towarzyszyła m.in. „XXX Krajowa Wystawa Rolnicza” ...  Więcej
24 czerwca 2021 r.
W dniu 24 czerwca 2021 roku na terenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IHAR-PIB) odbył się II Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych w Radzikowie, zorganizowany wspólnie przez IHAR-PIB w Radzikowie oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej. ....  Więcej
20 czerwca 2021 r.
W dniu 20 czerwca br. w Gnieźnie odbyły się uroczyste obchody 125-lecia istnienia i 25-lecia reaktywacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Katedrze Gnieźnieńskiej, którą celebrował Prymas Polski abp Wojciech Polak. ....  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia